STOCHEL, Grażyna

Członek korespondent od 2016 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Grażyna STOCHEL

ur. 6 kwietnia 1954 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)