STORCH, Hans von

Członek zagraniczny PAN od 2013, Niemcy

ur. 1949
specjalność naukowa: nauki o ziemi