STROGOVICH, Michail S.

Członek zagraniczny PAN od 1959 roku, ZSRR

(1894-1984)

Specjalność naukowa:
prawo