STROUX, Franz Johannes

Członek zagraniczny PAN od 1954 roku, NRD

(1886-1954)

Specjalność naukowa:
filologia klasyczna