STRUMIŁŁO, Czesław

Członek korespondent PAN od 1989 roku, członek rzeczywisty PAN od 2002 roku

(1930-2018)

Specjalność naukowa:
inżynieria chemiczna i procesowa; suszarnictwo; transport ciepła i masy w procesach absorpcji, fluidyzacji i suszenia

Funkcje w strukturach PAN:
Wiceprezes Oddziału PAN w Łodzi w latach 1999-2002