STRZAŁKA, Kazimierz

Członek korespondent od 2010 roku

Kazimierz STRZAŁKA

ur. 8 lutego 1946 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)