STRZELCZYK, Jerzy

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Jerzy STRZELCZYK

ur. 24 grudnia 1941 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: historia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)