STUBBE, Hans

Członek zagraniczny PAN od 1963 roku, RFN

(1902-1989)

Specjalność naukowa:
genetyka roślin