STUPKIEWICZ, Stanisław

Członek korespondent od 2020 roku

Stanisław STUPKIEWICZ

ur. 26 stycznia 1966 roku
Profesor, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria mechaniczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)