SUŁEK, Antoni

Członek korespondent od 2020 roku

Antoni SUŁEK

ur. 27 września 1945 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: nauki socjologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)