ŚWIATOPEŁK-CZETWERTYŃSKI, Edward

Członek korespondent PAN od 1952 roku, członek rzeczywisty PAN od 1980 roku

(1901-1986)

Specjalność naukowa:
hydraulika, hydrologia, hydromechanika