ŚWIĘCICKI, Wojciech

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Wojciech ŚWIĘCICKI

ur. 16 marca 1950 roku
Profesor, Instytut Genetyki Roślin PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: rolnictwo i ogrodnictwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)