ŚWIĘTOSŁAWSKI, Wojciech

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1881-1968)

Specjalność naukowa:
chemia