ŚWITOŃSKI, Marek

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Marek ŚWITOŃSKI

ur. 16 stycznia 1954 roku
Profesor, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w latach 2019-2026; Prezes Oddziału PAN w Poznaniu w latach 2019-2026; Wiceprezes Oddziału PAN w Poznaniu w latach 2011-2018