SZAFER, Władysław

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1886-1970)

Specjalność naukowa:
paleobotanika, systematyka i geografia roślin

Funkcje w strukturach PAN:
Wiceprezes PAN w latach 1957-1962; członek Prezydium PAN w latach 1952-1957 i 1963-1968; Przewodniczacy Oddziału PAN w Krakowie w latach 1957-1959