SZCZEPAŃSKA-SADOWSKA, Ewa

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Ewa SZCZEPAŃSKA-SADOWSKA

ur. 30 września 1942 roku
Profesor, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN w kadencji 2011-2014