SZCZEPAŃSKI, Marek S.

Członek korespondent od 2016 roku

Marek S. SZCZEPAŃSKI

(1956-2023)
Profesor, Uniwersytet Śląski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: nauki socjologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)