SZTOMPKA, Piotr

Członek korespondent od 1994 roku, członek rzeczywisty od 2002 roku

Piotr SZTOMPKA

ur. 2 marca 1944 roku
Profesor, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: nauki socjologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)