SZUDY, Józef

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Józef SZUDY

ur. 20 sierpnia 1939 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)