SZULCZEWSKI, Michał

Członek korespondent od 1994 roku, członek rzeczywisty od 2004 roku

Michał SZULCZEWSKI

ur. 26 maja 1939 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Sekretarz Wydziału VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN w latach 1999-2002