SZUMACHER, Małgorzata

Członek korespondent od 2020 roku

Małgorzata SZUMACHER

ur. 29 stycznia 1969 roku
Profesor, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)