SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA, Zofia

Członek korespondent od 2020 roku

Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA

ur. 9 września 1956 roku
Profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)