SZWEYKOWSKI, Jerzy

Członek korespondent PAN od 1973 roku, członek rzeczywisty PAN od 1989 roku

(1925-2002)

Specjalność naukowa:
botanika i genetyka populacji roślinnych, taksonomia