SZYMANOWSKI, Witold

Członek korespondent PAN od 1952 roku, członek rzeczywisty PAN od 1969 roku

(1908-1986)

Specjalność naukowa:
teoria i konstrukcja obrabiarek

Funkcje w strukturach PAN:
Sekretarz Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w latach 1966-1971