SZYMCZAK, Henryk

Członek korespondent od 1991 roku, członek rzeczywisty od 2007 roku

Henryk SZYMCZAK

ur. 15 lipca 1937 roku
Profesor, Instytut Fizyki PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2003-2014; Sekretarz Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN w latach 1999-2002; Przewodniczący Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN w kadencji 2003-2006; Dziekan Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN w kadencji 2011-2014