TABACZYŃSKI, Stanisław

Członek korespondent PAN od 1989 roku, członek rzeczywisty PAN od 1994 roku

(1930-2020)

Specjalność naukowa:
archeologia pradziejowa i wczesnośredniowieczna; antropologia i teoria kultury