TADEUSIEWICZ, Ryszard

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Ryszard TADEUSIEWICZ

ur. 5 maja 1947 roku
Profesor, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria biomedyczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2007-2015; Prezes Oddziału PAN w Krakowie w latach 2010-2015; Wiceprezes Oddziału PAN w Krakowie w latach 2007-2010