TALER, Jan

Członek korespondent od 2020 roku

Jan TALER

ur. 25 marca 1950 roku
Profesor, Politechnika Krakowska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)