TATARKIEWICZ, Władysław

Członek rzeczywisty PAN od 1956 roku

(1886-1980)

Specjalność naukowa:
filozofia, historia sztuki