TAYLOR, Geoffrey

Członek zagraniczny PAN od 1970 roku, Wielka Brytania

(1886-1975)

Specjalność naukowa:
mechanika cieczy i gazów