TAZBIR, Janusz

Członek korespondent PAN od 1983 roku, członek rzeczywisty PAN od 1989 roku

(1927-2016)

Specjalność naukowa:
historia kultury staropolskiej oraz ruchów religijnych XVI-XVII w.

Funkcje w strukturach PAN:
Wiceprezes PAN w latach 1999-2002; Członek Prezydium PAN w kadencji 2003-2010; Sekretarz Wydziału I Nauk Społecznych PAN w latach 1993-1998