TEGOPOULOS, John A.

Członek zagraniczny PAN od 1991 roku, Grecja

(1924-2013)

Specjalność naukowa:
elektrotechnika