TEISSEYRE, Roman

Członek korespondent od 1969 roku, członek rzeczywisty od 1980 roku

Roman TEISSEYRE

(1929-2022)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w latach 1981-1992; Sekretarz Wydziału VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN w latach 1981-1983