TENDERA, Michał

Członek korespondent od 2013 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Michał TENDERA

ur. 29 czerwca 1948 roku
Profesor, Śląski Uniwersytet Medyczny

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)