THIBAULT, Charles G.

Członek zagraniczny PAN od 1980 roku, Francja

(1919-2003)

Specjalność naukowa:
biologia