THILO, Erich

Członek zagraniczny PAN od 1959 roku, NRD

(1898-1978)

Specjalność naukowa:
chemia