THOM, Rene

Członek zagraniczny PAN od 1988 roku, Francja

(1923-2002)

Specjalność naukowa:
matematyka