TIERIENTIEV, Pavel

Członek zagraniczny PAN od 1970 roku, ZSRR

(1897-1970)

Specjalność naukowa:
zoologia