TOKARSKA-BAKIR, Joanna

Członek korespondent od 2020 roku

Joanna TOKARSKA-BAKIR

ur. 17 października 1958 roku
Profesor, Instytut Slawistyki PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: nauki o kulturze i religii

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)