TOMCZAK, Franciszek

Członek korespondent PAN od 1994 roku, członek rzeczywisty PAN od 2007 roku

(1932-2020)

Specjalność naukowa:
ekonomika rolnictwa i obszarów wiejskich; rolnictwo światowe; agrobiznes; ekonomika i organizacja gospodarstw rodzinnych