TRAUTMAN, Andrzej

Członek korespondent od 1969 roku, członek rzeczywisty od 1976 roku

Andrzej TRAUTMAN

ur. 4 stycznia 1933 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w latach 1978-1980; członek Prezydium PAN w latach 1972-1983