TROJANOWSKI, Tomasz

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Tomasz TROJANOWSKI

ur. 2 stycznia 1947 roku
Profesor, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN: członek Prezydium PAN w kadencji 2011-2018; Prezes Oddziału PAN w Lublinie w latach 2011-2018; Wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie w latach 2019-2026