TRUSZKOWSKI, Wojciech

Członek korespondent PAN od 1965 roku, członek rzeczywisty PAN od 1980 roku

(1921-2003)

Specjalność naukowa:
nauka o materiałach

Funkcje w strukturach PAN:
Zastępca Przewodniczacego Oddziału PAN w Krakowie w latach 1993-1998