TRUTWIN, Wacław

Członek korespondent od 1991 roku, członek rzeczywisty od 2004 roku

Wacław TRUTWIN

ur. 11 września 1932 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)