TURNAU, Katarzyna

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Katarzyna TURNAU

ur. 3 listopada 1954 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w kadencji 2019-2022; Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w kadencji 2019-2022