TYMOWSKI, Michał

Członek korespondent od 2013 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Michał TYMOWSKI

ur. 21 listopada 1941 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: historia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)