UCHMAN, Alfred

Członek korespondent od 2016 roku

Alfred UCHMAN

ur. 30 stycznia 1960 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)