UDALSKI, Andrzej

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Andrzej UDALSKI

ur. 22 stycznia 1957 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: astronomia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)