ULRICH, Roger

Członek zagraniczny PAN od 1977 roku, Francja

(1905-2004)

Specjalność naukowa:
fizjologia roślin