UNGER, Hans Georg

Członek zagraniczny PAN od 1991, Niemcy

(1926-2022)
specjalność naukowa: technika mikrofalowa, optoelektronika